Alebäckens Gård

Alebäckens Gård sambrukas med Eskelidens Gård, numera bor

Margareta och Per Stigson på Eskeliden medan

Emma Stigson bor på Alebäcken

Mer information om Alebäcken finns här

https://alebackensgard.com/